Aktualności

Potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego? Zapoznaj się ofertą firmy Euromobil... Bezpłatne prezentacje oraz dostawy wraz ze szkoleniem.

Felieton - Gazeta Wyborcza - "Oddział neurologiczny, sparaliżowani starsi ludzie. Dwie pielęgniarki. Kasia - ciepła, uczynna. I Mariola krzycząca: "Starucha znowu się zsikała!". Czy Mariola z wyższą pensją stanie się jak Kasia"?

Pytanie (7) do pani Małas i Ptok: Czy to jest etyczne, że zadeklarowały panie w porozumieniu z dnia 9 lipca udział w prowadzonej przez ministerstwo promocji zawodu pielęgniarki, kiedy pielęgniarki strajkują oraz ze względu na stan zdrowia przebywają masowo na zwolnieniach lekarskich? Czy za te działania otrzymają panie wynagrodzenie?

Pytanie (6) do pani Ptok: napisała pani w dniu 5 czerwca pismo do ministra z SŁUSZNYMI postulatami płacowymi. Po co je pani pisała skoro w dniu 9 lipca o godz. 22.47 podpisała porozumienie nie zawierające realizacji postulatów zawartych w przedmiotowym piśmie? Dlaczego pani tak postąpiła?

Kolejne zawiadomienie do prokuratury... Strajk pielęgniarek dzień szósty. Zobacz doniesienia prasowe i telewizyjne oraz informacje w mediach społecznościowych.

Panie w czepkach podają na przykładzie jak będzie się kształtowało wynagrodzenie konkretnej pielęgniarki w kontekście rozwiązań w zakresie nowego podziału dodatków brutto brutto, które zapisano w porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku.

Urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych. Od 1 stycznia 2019 w wymiarze 6 dni rocznie. Czy dane "szkolenia oraz kursy naukowe" będą musiały być przydatne lub wymagane na obecnym stanowisku pracy pielęgniarki lub położnej? Kto będzie o tym decydował? A może panie w czekach z ministrem zdecydują, że urlop szkoleniowy należny będzie tylko na szkolenia organizowane przez izby?

Strajk pielęgniarek dzień piąty. Zobacz doniesienia prasowe i telewizyjne oraz informacje w mediach społecznościowych.

więcej

Wydawnictwo branżowe pielegniarki.info.pl

Materiały telewizyjne

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych

Ministerstwo zdrowia zdecydowało jakie specjalizacje pielęgniarek i położnych dofinansuje w 2018 roku. Zobacz wykaz specjalizacji z podziałem na województwa.

Prawie 7 000 pielęgniarek i położnych uzyskało tytuł specjalisty w 2016 roku. Ile z nich posiadało wykształcenie wyższe? Ile osób zostało zwolnionych z odbywania szkolenia specjalizacyjnego (posiadających stopnień naukowy co najmniej doktora) oraz jaki procent odbywało specjalizacje dofinansowane ze środków ministerstwa zdrowia?

Gratulacje z okazji uzyskania tytułu specjalisty! Zobacz wyniki egzaminu specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych w dziedzinach pielęgniarstwa: onkologiczne, zachowawcze i ginekologiczno-położnicze.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych opublikowało pytania egzaminacyjne państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

Zobacz ofertę bezpłatnych szkoleń, zamieszczoną na stronie 12 miesięcznika branżowego dla pielęgniarek i położnych (nakład 30 tys. egzemplarzy) - organizator (Pomorski Uniwersytet Medyczny) zapewnia zwrot kosztów dojazdu oraz noclegów.

Zobacz ofertę bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Pomorski Uniwersytet Medyczy, zamieszczoną na stronie 12 miesięcznika branżowego dla pielęgniarek i położnych (nakład 30 tys. egzemplarzy) - organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu oraz noclegów.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2017 - publikujemy wykaz z podziałem na województwa

więcej

Aktualności według działów

Aktualności według działów

Pielęgniarstwo w Anglii, Irlandii, Niemczech, Szwajcarii